1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Leefomgeving
  4.   Producten
  5.   Biociden
  6. Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

ILT inspecteert gebruik desinfecteermiddelen door reinigingsbedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert reinigingsbedrijven in 2016 op het juiste gebruik van desinfecteermiddelen. Deze zijn nodig om bijvoorbeeld schimmels en bacteriën te doden op muren en vloeren of in luchtverversingssystemen. Bij onjuist gebruik kunnen ze schadelijk zijn voor mens en milieu.

Inspecteurs kunnen zowel het kantoor van een reinigingsbedrijf bezoeken als een locatie waar wordt schoongemaakt. Zij gaan na of de gebruikte reinigingsmiddelen vallen onder de zogeheten biociden. Een biocide moet zijn toegelaten in Nederland om er mee te mogen werken. Voor het gebruik ervan gelden extra veiligheidsregels. Om een beeld te krijgen of biociden worden gebruikt zoals wettelijk is voorgeschreven, willen de inspecteurs ook de werkinstructies inzien.

Ook kijkt de ILT of de administratie en de etiketten van die middelen in orde zijn. Zij beoordeelt of wordt voldaan aan de Wet gewasbescherming en biociden en de Verordening 528/2012/EU (Biocidenverordening). Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beslist of biociden zijn toegelaten en schrijft voor hoe ze moeten worden gebruikt en voor welke toepassing. ILT ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Vul de digitale vragenlijst in

De ILT wil in beeld brengen welke biociden bij schoonmaakbedrijven in gebruik zijn en heeft hiervoor een vragenlijst opgesteld. Met behulp van deze vragenlijst wordt nagegaan of de reinigingsmiddelen die binnen uw bedrijf worden gebruikt kunnen worden gezien als biociden.

Circa 1000 bedrijven die volgens de Kamer van Koophandel vallen onder SBI-Code 812 (Reiniging) ontvangen een brief waarin wordt verzocht voor 1 oktober 2016 een digitale vragenlijst in te vullen. Op basis van de ontvangen informatie selecteert de ILT een aantal bedrijven voor een bedrijfsinspectie.