1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Leefomgeving
  4. Producten

Producten

Europese regels voor gevaarlijke of risicovolle producten en stoffen

Sommige stoffen en producten brengen risico’s met zich mee voor onder andere de veiligheid, de gezondheid of het milieu. Daarom heeft de Europese Unie regelgeving opgesteld die een veilige productie en omgang met zulke stoffen en producten moet garanderen. Daaronder valt ook het toezicht op die producten.

Nederlandse toezichthouder: de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt in Nederland toezicht op producenten, importeurs en handelaren van stoffen en producten voor professioneel gebruik. De ILT ziet er op toe dat deze producten voldoen aan de Europese eisen die eraan gesteld worden voor toelating op de Europese markt. Het doel van het toezicht is verbetering van het milieu, de veiligheid en de gezondheid. Andere doelen zijn eerlijke concurrentie voor bedrijven, het voorkomen van fraude, en de bescherming en bewustwording van consumenten.

Samenwerking met andere instanties

De ILT is niet de enige instantie die toeziet op regels voor producten. Dat geldt ook voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (consumentengoederen), het Agentschap Telecom (radio- en zenderinstallaties), de Inspectie Gezondheidszorg (medische hulpmiddelen), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (machines, containers, persoonlijke beschermingsmiddelen en werknemers die gevaarlijke stoffen en producten gebruiken) en de douane. In sommige gevallen werkt de ILT met deze organisaties samen. Daarnaast werkt ze samen met toezichthouders van andere Europese lidstaten, bijvoorbeeld als het gaat om gezamenlijke inspecties, de registratie van inspecties en waarschuwingen aan het publiek. Met de douane werkt de ILT samen om aan de grens producten tegen te houden die niet aan de regels voldoen.

Wanneer komen de inspecties in actie?

De inspecties voeren zelfstandig controles en metingen uit. Als een product niet aan de regels voldoet, kunnen ze maatregelen nemen. De fabrikant, de importeur of de distributeur moet het product dan bijvoorbeeld aanpassen of uit de markt halen. Inspecties bestrijden ook oneerlijke concurrentie door bedrijven aan te pakken die de regels overtreden.

Inspecties schenken extra aandacht aan producten die vaak afwijkingen vertonen. Daarnaast komen ze in actie na klachten van consumenten of bedrijven over een product of na een melding van een inspectie uit een andere lidstaat.

ILT kan sancties opleggen

De ILT kan bedrijven (fabrikanten, importeurs, distributeurs) die de regels overtreden een sanctie opleggen. Dat kan een bestuursrechtelijke, maar ook een strafrechtelijke sanctie zijn. Ze kan een zogeheten bestuurlijke boete opleggen, maar ook (laten) overgaan tot strafvervolging.

Daarnaast heeft de ILT de mogelijkheid herstelsancties op te leggen, bedoeld om overtredingen te beëindigen of herhaling te voorkomen. De herstelsancties waarvan de ILT gebruikmaakt zijn de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Meld- en Informatiecentrum van de ILT.