1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Leefomgeving
  4.   Afval
  5.   EVOA Vergunningen
  6. Afval over de grens - EVOA

EVOA VergunningenAfval over de grens - EVOA

Hier vindt u alle informatie over de Europese voorschriften voor het vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Wat is de EVOA?

Als u afval wilt uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat wilt vervoeren, moet u zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Ook als u afvalstoffen naar andere delen van de wereld wilt overbrengen of vanuit andere delen van de wereld naar de EU wilt halen of doorvoeren, is de EVOA van toepassing. Weet u niet precies wat dit voor u betekent en welke stappen u moet ondernemen? Deze webpagina's dienen als hulpmiddel om u zo snel en prettig mogelijk te voorzien van de juiste informatie.

nieuw - EVOA Regelhulp

Er zijn drie regelhulpen ontwikkeld voor bedrijven om te ondersteunen bij het doen van kennisgevingen voor EVOA.

  1. De regelhulp voor procedures, om de procedure te bepalen bij een bepaald type afval of type land.
  2. De regelhulp borgtool, om te berekenen hoeveel bortg gesteld moet worden bij een kennisgeving;
  3. De regelhulp Digital Notification Advisor (DNA), voor het digitaal invullen van een Nederlands-, Engels- of Duitstalige kennisgevings- en vervoersdocument en het genereren van kennisgevingsnummers.

Lees meer over de regelhulpen https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/regelhulp-helpt-transportsector-afval/

Moet ik een kennisgeving doen?
In geval van een grensoverschrijdend transport van afvalstoffen kan het zo zijn dat een vergunning nodig is. Deze vergunning wordt een kennisgeving genoemd. Of u een kennisgeving aan moet vragen voor het transport van afvalstoffen is afhankelijk van het land van herkomst en land van bestemming, de verwerking van het afval en de soort afvalstof. Deze webpagina geeft informatie over de te volgen procedure.

Hoe vraag ik een kennisgeving aan?
Als u afvalstoffen naar het buitenland wilt transporteren en een kennisgeving noodzakelijk is, moet u deze kennisgeving indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), afdeling EVOA en Besluiten. Bij in- en doorvoer ontvangt de ILT de kennisgeving van de buitenlandse autoriteit. Deze webpagina geeft informatie over hoe u kennisgevingsdocumenten kunt aanvragen, invullen en bij de ILT kunt indienen.
Bijlagen bij de kennisgeving kunt u via deze site uploaden.

Ik heb toestemming, hoe nu verder?
Als u toestemming heeft gekregen van het land van herkomst en het land van bestemming, en eventueel van doorvoer, mag u gaan transporteren. U dient het transport van afvalstoffen drie werkdagen van te voren aan te melden bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen. Meer informatie over transportmeldingen kunt u op deze webpagina vinden.

Op de hoogte blijven van nieuwsberichten van de ILT over EVOA?

U kunt u via de abonneeservice op de ILT hoofdpagina aanmelden voor nieuwsberichten over afval gerelateerde onderwerpen zoals de EVOA.

Vergunningverlening Afval, Industrie en Bedrijven / EVOA

Postbus 24062
3502 MB  UTRECHT

Contact:
Vragen over uw vergunning/kennisgeving
Tel: +31 88 489 0000
Fax:+ 31 70 456 2098
E-mail: evoa@ilent.nl

Transportmeldingen:
Fax:+ 31 88 602 9051
Vragen over uw transportmelding:
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - Contact     

Helpdesk Afval/EVOA:
Algemene vragen over afval en EVOA (procedures) Helpdesk Afval

Zie ook