Vloeibare gevaarlijke stoffen (IBC-Code)

Het vervoer van vloeibare gevaarlijke en schadelijke stoffen in bulk in de zeevaart is geregeld in de International Bulk Chemical Code (IBC-code) van de IMO.

Het vervoer van de stoffen genoemd in MARPOL Annex II is gebonden aan de voorwaarden van de IBC-code. Wanneer stoffen niet in de IBC-Code hoofdstuk 17 of 19 van de door IMO jaarlijks gepubliceerde MEPC.2/Circ. worden vermeld mogen deze niet in bulk over zee vervoerd worden en dient eerst een overeenkomst (tripartite) tussen het verzendende land, vlaggenstaat van het schip en ontvangende land(en) te worden gesloten. De IBC-code kent geen classificatie volgens een UN-nummer.