Overeenkomst (tripartite)

Voordat een stof c.q. product mag worden vervoerd, moet eerst een overeenkomst worden gesloten tussen het verschepende land, de vlaggenstaat van het schip (schepen) en het (de) ontvangende land(en). Omdat er tenminste drie partijen zijn, wordt een dergelijke overeenkomst een tripartite overeenkomst genoemd.

Afgesloten tripartites worden opgenomen in een jaarlijks in december door de IMO gepubliceerde circulaire MEPC.2/circ. en worden van kracht op 1 januari van het volgende  jaar. De tripartites die gedurende het lopende jaar worden afgesloten worden gepubliceerd in een lijst op de website van de IMO.

De producent of vervoerder moet een verzoek voor een tripartite indienen bij de overheid van het verschepende land. De contactgegevens worden vermeld in de circulaire MEPC.2/circ.

Voor Nederland kan het verzoek voor een tripartite per email gestuurd worden naar: nsi-tez-kv@ilent.nl

Het verzoek moet de volgende informatie bevatten:

  • naam van de contactpersoon
  • naam van de producent
  • naam van de stof c.q. product
  • namen van de componenten
  • plaats van de productie of verscheping

Over het vervolg van de procedure wordt dan contact opgenomen met de verzoeker.