Beleidsregel brandstoffen wegverkeer buiten Europa

In Nederland geproduceerde brandstoffen voor het wegverkeer in Europa (dus ook Nederland) moeten voldoen aan strenge eisen. Een deel van de hier geproduceerde brandstoffen gaan naar bestemmingen buiten Europa. Deze brandstoffen zijn vaak van andere, minder goede kwaliteit en veroorzaken meer vervuiling. De ILT wil dat veranderen met een beleidsregel die vanaf 15 augustus 2022 van kracht is.

Kern van de beleidsregel is dat bedrijven zich inspannen om negatieve gevolgen van hun handelen voor de gezondheid van mens en milieu te voorkomen. In Nederland heet dat de 'zorgplicht'. Deze zorgplicht staat in artikel 9.2.1.2 van de Wet milieubeheer.

Schadelijke stoffen

Met de productie van brandstoffen van lage kwaliteit voldoen brandstofproducenten niet aan deze zorgplicht. Deze brandstoffen bevatten namelijk hoge gehaltes van schadelijke stoffen (benzeen, zwavel en mangaan). Daarom mogen bedrijven per 1 april 2023 alleen nog brandstoffen voor wegverkeer produceren en exporteren die maximaal 50 ppm zwavel, 1% benzeen en 2mg/l mangaan bevatten. Tot die tijd gelden overgangsspecificaties.

Grote exporteur

Nederland is wereldwijd een grote producent en exporteur van brandstoffen voor het wegverkeer. Circa 30-40% van de benzine op de Nigeriaanse markt is in Nederland geproduceerd. Door Nigeria geïmporteerde brandstoffen worden ook doorverkocht aan andere West-Afrikaanse landen. Naleving van de beleidsregel van de ILT door Nederlandse exporteurs kan daarom een merkbaar positief effect hebben.

Gelijk speelveld

Met de beleidsregel zorgt de ILT voor eerlijke concurrentie binnen Nederland. Nederland is echter niet de enige exporteur van lage kwaliteit brandstoffen. Voor een Europees- en internationaal gelijk speelveld deelt de ILT relevante informatie met de betrokken Nederlandse ministeries, buitenlandse toezichthouders en UNEP. Daarnaast ligt er een belangrijke rol voor de sector om zelf afspraken te maken over de kwaliteit van brandstoffen.

Oliesector

Bij het opstellen van de beleidsregel heeft de ILT met de Nederlandse oliesector gesproken. Het maken van schonere brandstof voor export buiten Europa is goed mogelijk. De sector maakt immers ook schonere brandstoffen voor de Europese en Amerikaanse markt. Sinds september 2021 levert Shell als voorloper vanuit Nederland brandstof van hogere kwaliteit dan de importerende landen in West-Afrika hebben opgegeven. De ILT gaat ervan uit dat andere bedrijven na publicatie van de beleidsregel dit voorbeeld zullen volgen.

Toezicht

Na publicatie van de beleidsregel gaat de ILT de naleving door de Nederlandse oliebedrijven en -handelaren nauwgezet volgen. Op basis daarvan zal ze haar toezicht inrichten volgens de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Ze werkt samen met de toezichthouders van de ontvangende landen om het toezicht effectief in te richten. De ILT kan bedrijven die hun zorgplicht onvoldoende invullen onder meer een last onder dwangsom opleggen.