Keuringsinstituut personen

Keuringsinstituten zijn organisaties die medische- en/of psychologische keuringen verrichten aan personen die een veiligheidsfunctie binnen het hoofdspoorwegverkeerssysteem uitoefenen. Deze veiligheidsfuncties staan genoemd in het Besluit Spoorwegpersoneel 2011. Om keuringen van personen te mogen uitvoeren is een erkenning vereist. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt een erkenning namens de minister, indien het keuringsinstituut voldoet aan de eisen.

Medische keuringen

Voor het uitvoeren van medische keuringen zijn erkend:

  • ArboNed
  • ArboUnie
  • Zorg van de zaak

Psychologische keuringen

Voor het uitvoeren van psychologische keuringen zijn erkend:

  • ArboNed
  • TestNed
  • Human Company
  • PKG Bedrijfspsychologen
  • Meurs Vervoer en Veiligheid

Uitvoeren van herkeuringen

Wanneer een aanvrager bezwaar heeft tegen de uitslag van een medische of psychologische keuring kan een herkeuring worden aangevraagd. Dit kan bij een ander erkend keuringsinstituut dan waar de keuring in eerste aanleg is uitgevoerd.

Administratieve wijzigingen

Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.