Deze instanties zijn keuringsinstanties die erkend zijn voor het afgeven van een verklaring van conformiteit aan de nationale eisen op basis van de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (RIS). Deze verklaring van een erkende instantie (DeBo) is een essentieel bestanddeel van het dossier voor de aanvraag voor een vergunning tot indienststelling van nieuwe of gewijzigde infrastructuur en nieuwe of gewijzigde spoorvoertuigen.

De keuring die de DeBo uitvoert betreft dus keuring tegen specifieke Nederlandse toelatingsaspecten die aanvullend zijn op toelatingsaspecten waartegen de aangemelde instanties (Notified Bodies; hierna NoBo) keuring tegen uitvoert. Het gaat om aspecten daar waar in de Technical Specifications for Interoperability (hierna; TSI) open points en national notified technical rules (hierna; NNTR’s) genoemd worden. Dergelijke eisen hebben betrekking op specifieke voorzieningen in Nederland zoals infrastructuur, energievoorzieningen beveiligingssystemen.

  • Open points: onderwerpen waarvoor op Europees niveau nog onvoldoende overeenstemming is bereikt waardoor er nog geen gemeenschappelijke eis is gedefinieerd
  • NNTR’s: punten waarbij de landspecifieke situatie zo afwijkend is dat deze als soort van uitzondering door de lidstaat zijn aangemeld bij de Europese commissie waardoor de lidstaat een nationale eis mag hanteren

Erkende instanties (DeBo)

  • DEKRA Rail B.V.
  • H.H.C./D.R.S. Inspecties B.V.
  • Ricardo Certification B.V.
  • TuMotus GmbH
  • TÜV Rheinland Rail Certification B.V.
  • TÜV SÜD Nederland B.V.

  • Belgorail N.V.

Zie ook

Hoort bij