Formulier aanvragen inzamelvergunning

Formulier waarmee u een inzamelvergunning voor afval kunt indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.