Instructie stuurautomaat

Een stuurautomaat hoeft geen typekeur te hebben, maar moet op basis van artikel 6.08 (1) van de Europese Richtlijn 2006/87/EG of het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn 1995 (ROSR) wel voldoen aan artikel 9.20.

Het bewijs hiervoor moet door de fabrikant worden geleverd, maar dit kan ook worden gedaan middels een verklaring van een klassenbureau.

Daarnaast moeten de door de stuurautomaat gebruikte gyroscopen, sensoren of bochtaanwijzers voldoen aan de voorschriften omtrent de ‘minimumeisen en keuringsvoorwaarden voor bochtaanwijzers op de binnenvaart’ artikel 6.08 lid 5 van de Richtlijn 2006/87/EG of het ROSR. Deze onderdelen moeten wel beschikken over een typekeur. 

Aanbeveling aan de fabrikant

Het verdient aanbeveling om de bewijzen te verzamelen en ter beschikking te stellen aan de gebruikers van binnenschepen.