Werkinstructie objectinspectie binnenvaart

Het toezicht op de binnenvaart vindt plaats op basis van object- en bedrijfsinspecties. Deze werkinstructie gaat over de reguliere objectinspecties op schepen door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Er is ook een werkinstructie voor de bedrijfsinspecties binnenvaart.