Werkinstructie bedrijfsinspectie binnenvaart

Het toezicht op de binnenvaart vindt plaats op basis van object- en bedrijfsinspecties. Deze werkinstructie gaat over bedrijfsinspecties (administratieve controles) door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Er is ook een werkinstructie voor de objectinspecties binnenvaart.