Brandblussers op binnenschepen

Op deze pagina leest u hoeveel en welke soort draagbare blustoestellen (brandblussers) op binnenschepen aanwezig moeten zijn. 

Aantal

Het aantal brandblussers dat op uw schip nodig is, staat in het certificaat onder item 43. Het aantal is bij de certificering bepaald op basis van technische voorschriften.

Soort

Het soort brandblussers is afhankelijk van de soort brand die mogelijk is. Alle brandblussers moeten voor het blussen van branden in elektrische installaties tot 1.000 V geschikt zijn.

 • Poeder
  Poederbrandblussers zijn doorgaans standaard voorgeschreven. Een poederbrandblusser is gevuld met 6 kilogram poeder.
 • Schuim
  Bij het gebruik van schuimblussers is alleen AFFF-AR schuim (minimaal vorstvrij tot -20 °C) toegestaan. Deze schuimblusser hebben een inhoud van tenminste 9 liter. 
  Brandblussers met schuim zijn niet toegestaan voor het blussen van brand van vloeibaar gas (koken op gasflessen). 
 • Kooldioxide (CO²)
  Verder zijn, aanvullend op het vereiste aantal, brandblussers met het blusmiddel CO² toegelaten voor branden in keukens en bij elektrische installaties. De inhoud van CO² blussers mag niet groter zijn dan 1 kilogram voor iedere 15 m³ van de ruimte waarin zij worden bewaard en gebruikt. Bij het blussen met deze toestellen in kleinere ruimtes ontstaat het risico dat er te weinig lucht (zuurstof) overblijft voor de aanwezige personen.

Zichtbaar en vindbaar

Als de brandblusser niet zichtbaar is (bijvoorbeeld: omdat het in een kast staat), dan moet duidelijk blijken waar het toestel staat. Zorg voor een goed zichtbaar pictogram (afbeelding van een wit blusapparaat in een rood vlak; grootte minimaal 20x20 cm).

pictogram brandblustoestel
Pictogram brandblusser

Toezicht

Alle in het scheepscertificaat voorgeschreven toestellen moeten aanwezig zijn. Alle toestellen moeten tenminste om de 2 jaar door een deskundige zijn gekeurd. Bij inspecties kunnen toezichthouders afhankelijk van de tekortkomingen maatregelen nemen (zie werkinstructies inspectie binnenvaart).