Bedrijfsinspectie binnenvaart

Bedrijfsinspecties zijn controles op de administratie van bedrijven die schepen in de binnenvaart exploiteren. In deze bedrijfsinspecties beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of u voldoet aan de Binnenvaartwet en de Arbeidstijdenwet.

De focus van de inspecties ligt op marktordening (gelijke concurrentievoorwaarden) en regels voor bemanningsleden (vaar- en rusttijden, bemanningssterkte en vaartijdenboek). Ook controleert de ILT of er behalve incidentele overtredingen ook herhaaldelijke overtredingen zijn. Met deze informatie kan de inspectie beter bepalen waar de inspecties moeten plaatsvinden.

Voorbereiden op bedrijfsinspectie

Als u geselecteerd bent voor een bedrijfsinspectie ontvangt u een brief. In deze brief staat hoe u zich kunt voorbereiden op de controle. Zo staat er bijvoorbeeld van welke documenten de inspecteur kopieën nodig heeft en van welke periode .
De gevraagde documenten kunt u aanleveren via het meldformulier op de ILT-website.

Kunt u de gegevens niet op deze manier aanleveren? Dan volgt er een fysieke inspectie.

Sancties bij overtredingen

U bent verplicht medewerking te verlenen aan de inspectie (AWB, artikel 5:20). Het niet meewerken kan leiden tot een last onder dwangsom. Nadat u de dwangsom hebt  betaald, zult u alsnog medewerking aan de inspectie moeten verlenen.

Voor sommige overtredingen van de Binnenvaartwet en de Arbeidstijdenwet geeft de ILT waarschuwingen. Bij ernstige of herhaalde overtredingen kan de ILT een bestuurlijke boete opleggen. Dat kan onder andere gebeuren bij de volgende overtredingen:

  • Een overtreding van de gegevensverstrekking.
  • Herhaalde of ernstige overtredingen.