Inspectie rail

De Inspectie Leefomgeving en Transport is aangewezen om toezicht te houden op het vervoer over het spoor.

De omvang van het toezicht is bijna de totale branche.
Het toezicht omvat:

  • railinfrastructuur¬†
  • beheerder van de railinfrastructuur
  • bedrijven die vervoer aanbieden over de railinfrastructuur
  • bepaalde functionarissen die beroepsmatig op de railinfrastructuur werken
  • voertuigen die over de railinfrastructuur rijden
  • bedrijven die keuringen uitvoeren aan infrastructuur, voertuigen of personen
  • bedrijven die opleiden en die examens mogen afnemen