De Inspectie Leefomgeving en Transport is aangewezen om toezicht te houden op het vervoer over het spoor.

De omvang van het toezicht is bijna de totale branche.
Het toezicht omvat:

  • railinfrastructuur¬†
  • beheerder van de railinfrastructuur
  • bedrijven die vervoer aanbieden over de railinfrastructuur
  • bepaalde functionarissen die beroepsmatig op de railinfrastructuur werken
  • voertuigen die over de railinfrastructuur rijden
  • bedrijven die keuringen uitvoeren aan infrastructuur, voertuigen of personen
  • bedrijven die opleiden en die examens mogen afnemen

Zie ook

Hoort bij