ILT beoordeelt nieuwkomers wegtransport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) plant dit jaar extra inspecties bij ondernemingen in het wegtransport die in 2018 en 2019 zijn gestart. De ILT zet hiervoor zogenaamde ‘systeembeoordelingen’ in. Hiermee wil de ILT meer inzicht krijgen in hoeverre deze nieuwkomers de vervoerswetgeving naleven en hoe zij binnen hun bedrijf die naleving borgen.

Landschap met bomen waar een weg op een dijklichaam met vrachtwagencombinaties voorlangs ligt.

Meer zicht

De ILT bezoekt nieuwe wegtransportbedrijven (nieuwe vergunninghouders) normaal gesproken vaak pas nadat zij bij controles langs de weg overtredingen constateert of naar aanleiding van andere toezichtsignalen. Met systeembeoordelingen wil de ILT bij deze groep nieuwkomers in een vroeg stadium meer inzicht krijgen in de naleving van de vervoerswetgeving en in de borging hiervan binnen het bedrijf.

Tachograafgegevens en vragenlijst

 De inspecties vinden in verband met de coronamaatregelen op afstand plaats. Ze zijn tweeledig: de ILT vraagt de ondernemingen om over een bepaalde periode de tachograafgegevens digitaal aan te leveren. De ILT analyseert deze gegevens op overtredingen. Daarnaast stelt de ILT telefonisch een aantal vragen aan de ondernemers over hun bedrijfsprocessen. De ondernemers ontvangen van de beoordeling een eindbrief met de bevindingen. 

Herhaling

Na ongeveer een jaar herhaalt de ILT de systeembeoordeling bij deze ondernemingen. Zo kan de ILT nagaan of de eerste beoordeling - waar nodig - heeft geleid tot aanpassingen in de bedrijfsprocessen en een betere naleving van de vervoerswetten. 

Eerlijk en veilig

Het toezicht van de ILT richt zich op eerlijk en veilig wegvervoer. De ILT handhaaft structureel op de regels voor onder andere rij- en rusttijden met als doel: het tegengaan van concurrentievervalsing in de transportsector, het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs én de veiligheid van andere weggebruikers.