Bevoegdheden ILT

Inspecteurs van de ILT hebben verschillende toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden.

Zij mogen onder meer:

  • een bus een volgteken geven, laten stoppen of naar een plaats van controle begeleiden;
  • een bus meenemen naar een werkplaats voor verder onderzoek;
  • inzage vragen van documenten. Ze mogen ook documenten voor korte tijd innemen om er een afschrift van te maken;
  • maatregelen nemen en processen-verbaal of boeterapport opmaken. Wanneer het gaat om rij- en rusttijden, dan wijzigt het procesverbaal in een boeterapport.