Wet- en regelgeving

Een veiligheidsvergunning wordt verleend als de beheerder beschikt over een veiligheidsbeheersysteem dat voldoet aan de eisen in Richtlijn (EU) 2016/798. Ook moet het zo werken dat een veilig beheer en gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur mogelijk is.

De eisen van de Richtlijn (EU) 2016/798 zijn opgenomen in Verordening 2018/762. Deze Verordening is rechtstreeks geldend. Bij de beoordeling past de Inspectie Leefomgeving en Transport hem toe voor afgifte van een veiligheidsvergunning.

Erkenning als beoordelingsinstantie

Het is voor een infrastructuurbeheerder ook mogelijk om een erkenning als beoordelingsinstantie (AsBo) te verkrijgen. Daarvoor moet de beheerder aantoonbaar voldoen aan de ISO-norm 17020:2012 en de Verordening 402/2013, inclusief amendement 1136/2015. Hij moet voldoen aan de eisen van ISO-norm 17020:2012 door accreditatie.

Voor de erkenning als AsBo kan de infrastructuurbeheerder een aanvraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport indienen. Dat kan gelijktijdig met de aanvraag voor een veiligheidsvergunning. Na goedkeuring zal in de veiligheidsvergunning opgenomen worden dat de beheerder ook een beoordelingsinstantie is volgens Verordening 402/2013.