Veiligheidsvergunning aanvragen

ProRail heeft een concessie met het Rijk als beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur. Hij is als enige in Nederland in het bezit van een veiligheidsvergunning infrastructuurbeheerder conform Verordening 2018/762.

Een infrastructuurbeheerder moet bij de uitvoering van zijn taken beschikken over een geldige veiligheidsvergunning volgens Richtlijn (EU) 2016/798. Hiervoor moet de beheerder een aanvraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport indienen. Er wordt een veiligheidsvergunning verleend als de infrastructuurbeheerder over een veiligheidsbeheersysteem beschikt dat voldoet aan de eisen van de richtlijn. Ook moet dat zo werken dat een veilig beheer en gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur mogelijk is.

Een veiligheidsvergunning is hoogstens vijf jaar geldig. De minister kan een veiligheidsvergunning intrekken als het veiligheidsbeheersysteem van de beheerder niet meer voldoet aan de vereisten.