Kijfhoek

Brief aan Prorail: Resultaten inspecties fysieke staat spoorweginfrastructuur Kijfhoek

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft begin 2019 de spoorweginfrastructuur op het rangeerterrein Kijfhoek onderzocht. Dit naar aanleiding van een aantal ongevallen en incidenten op het rangeerterrein in 2018, die tot onrust leiden bij omwonenden in de omgeving. De incidenten waren aanleiding voor de inspectie om in augustus 2018 de spoorbeheerders ProRail en Strukton onder verscherpt toezicht te plaatsen. De ILT treft bij het onderzoek in 2019 geen acuut onveilige situaties aan. Het grootste deel van de spoorweginfrastructuur (94,6%) voldoet aan de onderhoudsnormen van beheerder ProRail.