Infrabeheerder

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de spoorweginfrastructuur. Dit zijn: het hoofdspoorwegnet, tram en metro en overige spoorwegen.

ProRail is de beheerder van het spoorwegnet en verantwoordelijk voor:

  • de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur;
  • een eerlijke verdeling van de capaciteit van de infrastructuur;
  • het leiden van het treinverkeer over de infrastructuur.

ProRail werkt met onderaannemers aan het onderhoud van het spoorwegnet. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de beheerconcessie  aan ProRail.

Infrastructuur en veiligheidsgedrag op rangeerterrein Kijfhoek moet beter

De ILT vindt dat ProRail onvoldoende beeld heeft van de fysieke staat van de infrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek. De sporen, wissels en het heuvelsysteem -waarover wagons rijden- zijn aan het einde van de technische levensduur. Ze vragen verhoogde aandacht van de spoorbeheerder. Daarnaast is er niet genoeg aandacht voor het risicomanagement en veiligheidsgedrag.

Constructieve gesprekken

ProRail en de ILT voeren constructieve gesprekken over de kwaliteit en veilige berijdbaarheid van de infrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek. Aan bod komt ook de manier waarop de organisatie omgaat met verbeteringen op deze thema’s. Begin oktober informeerde de staatssecretaris van IenW de Tweede Kamer hierover met een brief.  Afgelopen zomer leidden bevindingen van de inspectie tot een last onder dwangsom aan ProRail. Hierover verschenen toen een factsheet en persbericht.
 

In de LOD staat dat ProRail:

• het zicht op de staat van de infrastructuur moet verbeteren;
• procedures voor risicobeheersing bij wijzigingen moet naleven;
• het Spelregelkader voor veilig werken beter in de praktijk moet brengen.

Sinds 2 incidenten in 2018 houdt de ILT het werk op rangeerterrein scherp in de gaten. In de gesprekken met de ILT onderkent ProRail de tekortkomingen. Met extra inspecties en bestuurlijke gesprekken blijft de inspectie veiligheid op Kijfhoek monitoren.

Tijdlijn Kijfhoek
Beeld: ©Inspectie Leefomgeving en Transport / Inspectie Leefomgeving en Transport

Administratieve wijzigingen

Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.