Infrabeheerder

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de spoorweginfrastructuur. Dit zijn: het hoofdspoorwegnet, tram en metro en overige spoorwegen zoals het rangeerterrein Kijfhoek.

ProRail is de beheerder van het spoorwegnet en verantwoordelijk voor:

  • de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur;
  • een eerlijke verdeling van de capaciteit van de infrastructuur;
  • het leiden van het treinverkeer over de infrastructuur.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de beheerconcessie  aan ProRail.

Verscherpt toezicht

Rangeerterrein Kijfhoek is een sorteercentrum voor goederentreinen, bij Zwijndrecht en Barendrecht. In 2018 vond hier een aantal ongevallen en incidenten plaats. Voor de inspectie waren deze incidenten reden om spoorbeheerders ProRail en Strukton in augustus 2018 onder verscherpt toezicht te plaatsen: de inspectie is aanwezig bij alle geplande werkzaamheden op of bij de spoorbaan. Vanaf oktober 2018 zijn deze controles bij werkzaamheden afgeschaald. Tot op de dag van vandaag is de ILT aanwezig bij al het herstelwerk na een storing. Bovendien nemen inspecteurs twee keer per week een steekproef bij andere werkzaamheden.
 

Onderzoek Kijfhoek

Begin 2019 onderzocht de ILT de spoorweginfrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek. De inspectie trof geen acuut onveilige situaties aan. Wel is het aantal wissels dat voldoet aan de norm lager dan het landelijk gemiddelde. Ook ziet de ILT dat door het zware goederenvervoer de slijtage van de spoorobjecten hoger is dan in de rest van ons land. De inspectie wil daarom op korte termijn veranderingen zien bij ProRail. In juni 2019 ontvingen de staatssecretaris van IenW en ProRail de onderzoeksresultaten.
 

Administratieve wijzigingen

Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.