Infrabeheerder

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de spoorweginfrastructuur. Dit zijn: het hoofdspoorwegnet, tram en metro en overige spoorwegen.

ProRail is de beheerder van het spoorwegnet en verantwoordelijk voor:

  • de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur;
  • een eerlijke verdeling van de capaciteit van de infrastructuur;
  • het leiden van het treinverkeer over de infrastructuur.

ProRail werkt met onderaannemers aan het onderhoud van het spoorwegnet. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de beheerconcessie  aan ProRail.

Rangeerterrein Kijfhoek

Rangeerterrein Kijfhoek is een sorteercentrum voor goederentreinen, bij Zwijndrecht en Barendrecht. In 2018 vonden hier ongevallen en incidenten plaats. Dit was reden om ProRail en onderaannemer Strukton eerst onder verscherpt toezicht te plaatsen en tot op de dag van vandaag aanwezig te zijn bij al het herstelwerk na een storing. Begin 2020 doet de inspectie verregaand onderzoek (inspecties, data-analyses en gesprekken) naar:

• de status van de infrastructuur;
• de afspraken die ProRail maakte met de onderaannemers.

Eind maart blijkt dat het onderhoud en de afspraken met onderaannemers onvoldoende zijn. Dit is voor de inspectie reden om een bestuurlijke waarschuwing te geven. Het onderzoek loopt nog. De ILT blijft in gesprek met ProRail en doet er alles aan om te zorgen dat rangeerterrein Kijfhoek veilig blijft.

 

Administratieve wijzigingen

Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.