Veiligheidswaarschuwing LL-blokken JNS

In het kader van de JNS Normal Procedure heeft ERA een actieplan gepubliceerd over 'Consequences of unintended brake applications with LL blocks'.

Aanleiding actieplan

Naar aanleiding van de incidenten met LL-remblokken van het type IB 116* in Italië heeft de ERA op 2 februari 2022 op zijn website het resultaat van de JNS Urgent Procedure gepubliceerd over 'Extreme effecten van thermische overbelasting in bijzondere gevallen van goederenvervoer'. De goedgekeurde maatregelen zijn te vinden in deel 2 van het eindverslag (Part 2: Action plan containing short-term risk control measures).

De betrokken spoorwegondernemingen en ECM's wordt verzocht de door het ERA gepubliceerde maatregelen onder hun eigen verantwoordelijkheid in overweging te nemen, hun voorschriften en instructies aan te passen en hun exploitatiepersoneel daarover in te lichten.

In november 2021 heeft de Italiaanse veiligheidsinstantie ANSFISA, die onder meer verantwoordelijk is voor het toezicht op de spoorwegen, een snelheidsbeperking gevorderd voor treinen op het Italiaanse spoorwegnet. Meer specifiek ging het om goederenwagons die waren uitgerust met remblokken van het type IB 116*. De reden voor de snelheidsbeperking was een herhaling van incidenten met vaste remmen op deze wagons. In extreme gevallen waren de LL-remblokken in brand gevlogen. Bovendien was het loopvlak van het wiel ernstig vervormd.

Resultaat vervolgonderzoek

In maart 2024 is het rapport JNS NP LL brake blocks gepubliceerd naar aanleiding van het onderzoek en de maatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag van remsystemen in combinatie met LL-blokken. Het rapport bevat aanbevelingen (Risk Control Measures) voor spoorwegondernemingen, ECM’s, fabrikanten, werkplaatsen, terminals, beladers en infrastructuurmanagers. De aanbevelingen uit de Urgent Procedure, gepubliceerd in februari 2022, zijn overgenomen of herzien in het rapport JNS NP LL brake blockes en verwijderd van de ERA JNS website.