Illegaal taxivervoer (snorders)

Het aanbieden en verrichten van taxivervoer zonder vergunning is niet toegestaan. Illegaal taxivervoer wordt in de volksmond een 'snorder’ genoemd, of 'zwarte taxi'. Aanbieders van personenvervoer tegen betaling met een auto, die niet in het bezit zijn van de vereiste vergunning (afgegeven door Kiwa Register B.V.) zijn strafbaar.

Toezicht op taxivervoer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie houden toezicht op het taxivervoer. De ILT maakt gebruik van diverse inspectievormen om de activiteiten van snorders in kaart te brengen. Denk hierbij aan waarnemingen, meldingen, klachten, deskresearch, internetmonitoring en andere opsporingsmethodieken.

De ILT stuurt op basis van binnengekomen signalen en bevindingen brieven aan vermoedelijke snorders. Hierin wijst de ILT op de gevolgen als illegale activiteiten worden voortgezet. Dit kan stevige consequenties hebben.

Illegaal taxivervoer is een misdrijf

Aanbieders van illegale taxidiensten lopen het risico op hoge boetes. De maximale boete is € 4.400. Daarnaast krijgen zij een Last onder Dwangsom (LOD) opgelegd. Bij herhaling moeten zij een dwangsom van € 10.000 per keer betalen.

Op last van de Officier van Justitie kan de 2e keer de auto in beslag worden genomen. Daarnaast riskeert de snorder een strafblad. Als de ILT illegaal taxivervoer constateert, geeft de ILT dit door aan de Belastingdienst. Als uitkeringsfraude wordt geconstateerd, wordt dit door de gemeente (sociale recherche) bij het UWV gemeld.

Risico gebruik illegale taxi’s

Mensen die zich laten vervoeren door een illegale taxi lopen verschillende risico’s. Zo is een snorder niet verzekerd bij vervoer van personen. Bovendien weet je als klant vaak niet bij wie je instapt en of het voertuig veilig is. Illegale taxi’s vormen daarnaast oneerlijke concurrentie voor legale taxibedrijven en -chauffeurs. Passagiers van snorders zijn (nog) niet strafbaar.

Passagiers kunnen snorders aan een aantal kenmerken herkennen. Zo hebben ze geen chauffeurskaart, boordcomputer of blauw kenteken op hun auto. En meestal bieden deze illegale chauffeurs de taxiritten goedkoper aan dan legale taxichauffeurs.

Ook faciliteren niet toegestaan

Ook het faciliteren van illegaal taxivervoer is niet toegestaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor horecaondernemers die illegale taxi’s regelen voor hun klanten. In geval van signalen over het faciliteren van illegaal taxivervoer wijzen de gemeente en de ILT de horecaondernemers zowel mondeling als schriftelijk op de consequenties hiervan (wet BIBOB).

Illegaal taxivervoer melden

U kunt illegaal taxivervoer (snorder/zwarte taxi) melden bij de ILT. Wilt u een melding doen over technische gebreken aan een taxi of over verwijtbaar gedrag van de taxichauffeur? Dan gebruikt u het formulier  Melding taxivervoer overig.