Rapportages ILT en reacties waterkeringbeheerders

Namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is de Inspectie Leefomgeving en Transport sinds 1 januari 2014 wettelijk belast met het toezicht op de primaire waterkeringen. De waterkeringbeheerder heeft de wettelijke taak om de primaire waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten (blijven) voldoen en voor het preventieve beheer en onderhoud te zorgen. De primaire waterkeringen moeten daarvoor regelmatig worden geïnspecteerd om te beoordelen of de fysieke toestand nog in overeenstemming is met de veiligheidseisen. Hieronder vindt u, per waterkeringbeheer, de afgeronde inspectierapporten met aanbiedingsbrief aan het dagelijks bestuur en de formele reactie van het dagelijks bestuur daarop.

Waterkeringbeheerders