Zorgplicht Waterschappen primaire waterkeringen 2017-2018 - Landelijk overzicht

Primaire waterkeringen beschermen Nederland tegen overstromingen vanuit zee, grote rivieren en meren. Voorbeelden hiervan zijn dijken, dammen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen. De waterschappen en Rijkswaterstaat beheren deze keringen en zijn verantwoordelijk voor het (preventief) onderhoud.