Toezichtstrategie beoordeling primaire waterkeringen

Bij het toezicht op de beoordeling van de primaire waterkeringen moet op een zo efficiƫnt mogelijke manier nagegaan worden of de waterkeringbeheerder de beoordeling conform het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) heeft uitgevoerd. Hiertoe hanteert de ILT een toezichtstrategie.