Opleidingen havenbeveiliging

Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer, PSO)

Er zijn geen wettelijk voorgeschreven opleidingen voor havenveiligheidsfunctionaris (PSO). De enige wettelijke eis is: voldoende kennis om de taak uit te kunnen voeren. De 'code of practice on security in ports', welke gezamenlijk is uitgegeven door IMO en ILO, geeft richtlijnen voor de competenties voor een PSO. Opleidingen voor havenveiligheidsbeambte (PFSO) dekken voor een groot deel de benodigde kennis voor een PSO af.

Havenveiligheidsbeambte (Port Facility Security Officer, PFSO)

Nederland kent geen verplichte opleidingen voor Port Facility Security Officers. Verordening (EG) 725/2004 (c.q. de ISPS-code) geeft de wettelijke eisen waar een PFSO aan moet voldoen. De IMO heeft richtlijnen uitgevaardigd, die één en ander uitwerken: MSC.1/Circ 1188 (Guidelines on training and certification for port facility security officers). De onderstaande matrix met competenties voor PFSO’s (Engels) plaatst e.a.a. in een overzicht. Opleidingen (vrijwillig) voor PFSO’s worden gegeven door diverse opleidingsinstituten.

Havenbeveiliger

Daarnaast moeten beveiligers die ingeschakeld worden voor beveiliging van haventerreinen, de opleiding (module) Havenbeveiliging volgen, bij een door de minister van IenW erkend opleidingsinstituut.

Overig personeel met securitytaken

De PFSO moet ervoor zorgen dat personeel op de havenfaciliteit met security-taken voldoende getraind is. In Verordening (EG) 725/2004 (c.q. de ISPS-code) en de Havenbeveiligingswet (HBW) staan hierover de eisen. De IMO heeft ook richtlijnen uitgevaardigd, die een en ander uitwerken: MSC.1/Circ 1341 (Guidelines on security-related training and familiarisation for port facility personnel). Havenveiligheidsfunctionarissen (PSO) zien er op toe dat havenveiligheidsbeambten (PFSO) alleen erkende beveiligers in dienst hebben, met de aanvullende opleiding havenbeveiliger.