Havenbeveiliging

Deze informatie is bestemd voor gemeenten met havens die zeeschepen ontvangen. Zij moeten voldoen aan wet- en regelgeving voor havenbeveiliging.

Contactinformatie

Organisatie Contact

Ministerie I&M,
DG Bereikbaarheid,
Directie Maritieme Zaken

Nl-focalpoint@minienm.nl

Inspectie Leefomgeving en
Transport | Domein Scheepvaart

Meld- en informatiecentrum |
088 489 00 00 | www.ilent.nl
  Gemeente(n) waar de haven gelegen is
  Bij spoed 112, anders 0900-8844