Havenbeveiliging

Deze informatie is bestemd voor gemeenten met havens die zeeschepen ontvangen. Zij moeten voldoen aan wet- en regelgeving voor havenbeveiliging.

Contactinformatie

Organisatie Contact

Ministerie I&W,
DG Luchtvaart en Maritieme Zaken,
Directie Maritieme Zaken

NL-focalpoint@minienw.nl

Inspectie Leefomgeving en
Transport

088 489 00 00 | www.ilent.nl
Gemeente(n) waar de haven gelegen is
Bij spoed 112, anders 0900-8844