Europese landen exporteren afval naar onder andere China, India en naar Afrikaanse landen. Vaak gaat het om afval dat nog bruikbaar is als grondstof. Daarom is het belangrijk dat het afval geen verontreinigingen of gevaarlijke stoffen bevat. Anders kan bij de verwerking milieu- of gezondheidsschade ontstaan.

Regels voor gevaarlijk afval en ander afval

In het Verdrag van Basel is een verbod op de export van gevaarlijk afval naar niet-westerse landen opgenomen. De regels uit dit verdrag hebben later geleid tot de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Behalve regels voor gevaarlijk afval zijn er ook regels voor alle andere afvalstoffen gemaakt. Voor de export van afval dat schade kan opleveren is een vergunning nodig. Voor minder gevaarlijke afvalstoffen moet een exporteur informatie kunnen verstrekken over het soort afval en de bestemming ervan.