Grondafhandeling bestaat uit alle activiteiten rondom het vliegtuig na aankomst en vóór vertrek, met uitzondering van technische werkzaamheden aan het luchtvaartuig.

Luchtvaartmaatschappij en luchthaven verantwoordelijk

Het in- en uitstappen van passagiers, het laden en lossen van bagage, post en vracht, tanken, schoonmaken, cateren, ijs- en sneeuwvrij maken van het vliegtuig en het voorbereiden van de uitgaande vlucht zijn allemaal onderdeel van de grondafhandeling. De luchtvaartmaatschappij en de luchthaven zijn verantwoordelijk voor een veilige grondafhandeling. De ILT houdt via het toezicht op luchtvaartmaatschappijen en de relevante luchthavens indirect toezicht op de grondafhandelingsbedrijven. Een goede afhandeling staat direct in relatie tot de luchtvaartveiligheid. Om deze reden voert de ILT aanvullend wel steekproefsgewijs productinspecties uit tijdens de SAFA- en SANA-inspecties op de luchthavens.

Hoort bij