Melding zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid

Voorafgaand aan een voorgenomen (her)benoeming moet om een zienswijze van de Minister worden verzocht bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).