Formulier: Geschiktheidsmatrix - ILT.263

Deze geschiktheidsmatrix is een bijlage bij de melding van een voorgenomen benoeming of herbenoeming van een bestuurder of commissaris. Het is de bedoeling dat u inzicht geeft in de samenstelling van de RvC en daarbij ook de voorgedragen kandidaat betrekt. Bij een (her)benoeming van een bestuurder, hoeft dit formulier alléén ingevuld te worden als het bestuur uit méér dan 1 persoon bestaat.