Wijziging statuten en aktes

Bij de oprichting van een woningcorporatie vormen de statuten de belangrijkste stukken. Het is als het ware de grondwet van de woningcorporatie. Het is mogelijk dat gedurende het bestaan van de corporatie blijkt, dat de statuten aanpassing behoeven. Dit kan aan de orde zijn, omdat de Woningwet op bepaalde punten is gewijzigd.

De toegelaten instellingen (woningcorporaties) moeten hun statuten uiterlijk voor 1 januari 2019 in overeenstemming brengen met de Woningwet, zoals gewijzigd door de Veegwet Wonen (artikel 134 Veegwet).  

Meer informatie vindt u in het 'Boordelingskader statutenwijziging Veegwet voor de toegelaten instelling'.

Hoort bij