Verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed

Voor de verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties geldt specifieke regelgeving . Met deze regelgeving wil de Minister het risico van de weglek van maatschappelijk vermogen beperken en belangen van huurders beschermen. Voor bepaalde verkopen van corporatievastgoed moet vooraf goedkeuring gevraagd worden bij de Autoriteit woningcorporaties.

Aanvragen goedkeuring

Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het samen met de overige benodigde stukken naar ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl, o.v.v. “Aanvraag goedkeuring verkopen van woningen en maatschappelijk vastgoed woningcorporaties”.

Hoe verloopt het goedkeuringsproces?

Zodra uw aanvraag bij ons binnenkomt, ontvangt u hiervan een bevestiging. Vanaf dat moment start de wettelijke behandeltermijn van 12 weken. Uiteraard streeft de Aw ernaar om uw dossier zo spoedig mogelijk  af te handelen.

Als bij behandeling blijkt dat er zaken aan het dossier ontbreken of onvoldoende kwalitatief zijn, neemt de behandelaar contact met u op. De wettelijke doorlooptijd wordt tijdelijk opgeschort totdat het dossier is aangevuld.

Relevante wet- en regelgeving

Zie ook

Hoort bij