Nieuwe toelatingen

Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen kunnen op grond van artikel 19, eerste lid, van de Woningwet worden toegelaten om uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden: “Aanvraag goedkeuring nieuwe toelating woningcorporaties” te vermelden.