Goedkeuring voorgenomen niet-DAEB-werkzaamheden

De kerntaak van woningcorporaties bestaat uit in de Woningwet omschreven ‘diensten van algemeen economisch belang’ (DAEB): sociale huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed. Het ontwikkelen van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed behoort daar niet toe. Het is aan marktpartijen om die taak op te pakken. Desondanks kunnen zich situaties voordoen waarbij woningcorporaties niet-DAEB-werkzaamheden willen ontplooien. Hiervoor is in de meeste gevallen toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties.

Indienen aanvraag

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden: “Aanvragen goedkeuring voorgenomen niet-DAEB-werkzaamheden".

Relevante wet- en regelgeving

  • Woningwet, artikel 44c
  • Besluit toegelaten Instellingen volkshuisvesting, artikel 13 en 41 t/m 45
  • Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting, artikel 20