Goedkeuring aangaan nieuwe verbinding

Voor het aangaan van een verbinding met een rechtspersoon of vennootschap moet een woningcorporatie goedkeuring aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties. Voor een samenwerkingsvennootschap hoeft geen goedkeuring te worden aangevraagd.

Indienen aanvraag

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden : “Goedkeuring aangaan nieuwe verbinding".

Relevante wet- en regelgeving

  • Woningwet, Artikel 21 lid 2
  • BTIV, artikel 9 en 10