Fusies en splitsingen

Corporaties moeten bij de Autoriteit woningcorporaties goedkeuring aanvragen voor het aangaan van een fusie of het splitsen van een woningcorporatie in meer woningcorporaties.

Juridische fusies

Het betreft:

  • fusies tussen een of meer woningcorporaties (artikel 53 van de Woningwet);
  • fusies tussen een woningcorporatie en één of meer dochters (‘’verbindingen’’).

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring per e-mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden : “Aanvraag goedkeuring juridische fusie".

Het verzoek om goedkeuring van een voorgenomen fusie wordt door de Autoriteit woningcorporaties, mits compleet is ingediend, beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader. Hierin vindt u ook een opsomming van de in te dienen stukken.

Juridische splitsingen

Het betreft splitsingen van een woningcorporatie in meer woningcorporaties (defusie): artikel 53, zesde lid, van de Woningwet.

U kunt een aanvraag voor een goedkeuring per e-mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden : “Aanvraag goedkeuring juridische splitsing".

Een opsomming van in te dienen stukken en het beoordelingskader zullen zo spoedig mogelijk op deze website worden gepubliceerd.