Koop van bedrijfsmatig vastgoed dat niet aan Btiv art. 52 lid 1 sub a voldoet

Vereist document 

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Document en relevante artikel

Waar moet het document aan voldoen?
 

Concept koopovereenkomst    - 

Projectplan + Kostenraming

Btiv, art.52 lid 4 

  • Betreft verbouw of sloop + nieuwbouw.

  • Gebruiksbestemming van het te realiseren vastgoed.

  • Moet aannemelijk maken dat het vastgoed binnen 5 jaar tot het gebied van de volkshuisvesting gaat behoren.

  • Onderdelen kunnen zijn: compositiefoto’s, bouwplannen, concept contracten e.d.

Zienswijze gemeente, of een ander document met het standpunt van de gemeente ten aanzien van de ontwikkeling
  • Niet ouder dan 1 jaar.

  •  Moet in beginsel positief zijn.