Koop van ander maatschappelijk vastgoed

Vereist document

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.
Document en relevante artikel

Waar moet een document aan voldoen?
 

Concept koopovereenskomst

Projectplan + Kostenraming

Btiv, art. 49 lid 3

  • Betreft verbouw of sloop + nieuwbouw.

  • Gebruiksbestemming van het te realiseren vastgoed.

  • Moet aannemelijk maken dat het vastgoed binnen 5 jaar tot het gebied van de volkshuisvesting gaat behoren.

  • Onderdelen kunnen zijn: compositiefoto’s, bouwplannen, concept contracten e.d.
Zienswijze gemeente, of een ander document met het standpunt van de gemeente ten aanzien van de ontwikkeling
  • Niet ouder dan 1 jaar.

  •  Moet in beginsel positief zijn.