Koop of bouw van basisschool of centrum voor jeugd en gezin

Vereist document

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.
Document en relevante artikelen

Waar moet het document aan voldoen?

Onderbouwing rendement

Btiv, art. 49 lid 2 sub a
Rtiv art. 21

  • Rendement op bouw is minimaal 6,25%
Projectplan
  • Moet aannemelijk te maken dat het vastgoed daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

  • Onderdelen kunnen zijn: compositiefoto‚Äôs, bouwplannen, planning e.d.

Concept huurcontract
Woningwet, art.48, lid 6

  • Adres van gebouw, huurprijs, naam huurders, omschrijving activiteiten waarvoor gebouw gebruikt gaat worden.

Statuten van de stichting of vereniging die het gebouw gaat huren (indien van toepassing)
Woningwet, art. 48 lid 6

  • Laten zien dat de stichting of vereniging diensten levert of werkzaamheden verricht die zijn gericht op het maatschappelijke belang

Zienswijze gemeente, of een ander document met het standpunt van de gemeente ten aanzien van de ontwikkeling

  • Niet ouder dan 1 jaar.
  • Moet in beginsel positief zijn.