Beoordelingskader statutenwijziging Veegwet toegelaten instelling

Per 1 juli 2017 zijn de Woningwet en het BTIV gewijzigd. De wijziging brengt mee dat de statuten voor 1 januari 2019 in overeenstemming moeten zijn met de Woningwet. De Aw besteedt in haar toezicht veel aandacht aan de governance van de corporaties; de wijze waarop het interne toezicht functioneert en de continuïteit daarvan is geborgd in de statuten. Een van de middelen is een toets op de regeling voor ontstentenis en belet van de RvC. In het aangepaste beoordelingskader staat uitleg over de regelingen die voldoen aan de Woningwet.

Aangepast 31-5-2018