Formulier: Geschiktheidsmatrix - ILT.263.05

Deze geschiktheidsmatrix is een bijlage bij de melding van een voorgenomen benoeming of herbenoeming van een bestuurder of commissaris. Bij een (her)benoeming van een bestuurder, hoeft dit formulier alléén ingevuld te worden als het bestuur uit méér dan 1 persoon bestaat.

Hoort bij