Formulier: Melding zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid ILT.331.02

Voorafgaand aan een voorgenomen (her)benoeming moet om een zienswijze van de Minister worden verzocht bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).