Voorschrift voor voorwas

Verplichte Voorwas (Mandatory prewash) MARPOL Annex II

Als chemicaliëntankers zwaar milieu vervuilende stoffen hebben gelost (categorie X stoffen), dan moeten zij voor vertrek naar zee een verplichte voorwas (prewash) uitvoeren. Het schip moet het waswater afgeven aan een havenontvangstinrichting. De inspecteur van de ILT moet deze voorwas bijwonen. Behalve in het beheersgebied van het Havenbedrijf Rotterdam. In dat gebied wonen de inspecteurs van havenbedrijf Rotterdam de voorwas bij.
Heeft het schip de voorwas uitgevoerd volgens de MARPOL eisen? Dan tekent de inspecteur aan boord het Cargo Record Book af. In het havengebied van Rotterdam tekenen inspecteurs van het Havenbedrijf het Cargo Record Book af.  

De ILT is wettelijk verplicht om de voorwas bij te wonen. In bepaalde gevallen is een vrijstelling van de verplichte voorwas mogelijk. Dit gebeurt in lijn met de voorschriften uit MARPOL Annex II. Voert het schip de verplichte voorwas niet uit? Of niet volgens de gestelde eisen? Dan treedt de ILT handhavend op.

Aanvragen verplichte voorwas bij de ILT

Schepen die in Nederland een MARPOL Annex II categorie X gaan lossen moeten de ILT (Port State control) 24 uur van tevoren (eventueel via de scheepsagent) inlichten. In het beheersgebied van haven Rotterdam moet deze informatie rechtstreeks naar het havenbedrijf Rotterdam. De ILT  moet rekening houden met de dagelijkse planning van de inspecteurs.
Daarnaast moet de scheepsagent de ILT 3 uur van tevoren een telefonische vooraankondiging geven. Deze vooraankondiging kan de scheepsagent zowel binnen als buiten kantooruren doorgeven via het Meld- en Informatie Centrum van de ILT. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 088-4890000.

Om de voorwas (prewash) voor alle partijen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen moeten de betrokken partijen rekening houden met het volgende:

  • De voor de voorwas (prewash) te wassen tanks moeten geleegd en gestript zijn volgens het goedgekeurde “Procedures and Arrangement manual” van de chemicaliën tanker.
  • Het schip of de tankwagen die het waswater gaat ontvangen moet bij de chemicaliën tanker aanwezig zijn.
  • De voorwas (prewash) mag pas starten op aangeven van de ILT inspecteur. In verband met de efficiëntie moet alles voor de voorwas echter wel gereed zijn als de ILT inspecteur aan boord komt. Is dit niet het geval? Dan kan de ILT inspecteur van boord gaan om andere werkzaamheden uit te voeren.
  • Heeft de ILT inspecteur aanvullend transport nodig om het schip te bereiken? Bijvoorbeeld een bootje? Dan zijn de kosten daarvan voor het schip. Scheepsagenten moeten er voor zorgen dat bij chemicaliëntankers die niet vanaf de wal bereikbaar zijn de ILT inspecteur via de gangway aan boord kan komen. De scheepsagent moet het bootje bestellen. Bij het transport met een bootje in de donkere uren is een bemanning van 2 personen van het bootje vereist. Dit heeft te maken met de veiligheid van de ILT inspecteur.

Aanvullende eisen bij een wassing en/of voorwas (prewash) na lossen Paraffine Wax

In het verleden zijn Nederlandse stranden vervuild door paraffine was. Daarom heeft Nederland aanvullende maatregelen genomen voor het wassen van de geloste tanks. Het betreft hier zowel categorie X als categorie Y stoffen. Hierover hebben de betrokken bedrijven afspraken gemaakt.

Voor de wassing van deze tanks moeten schepen een aantal maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn aanvullend op de hierboven genoemde punten:

  • De chemicaliëntanker moet ter voorbereiding een aanvullende procedure volgen. Op het moment dat een scheepsagent een voorwas aanmeldt, krijgt hij informatie over de aanvullende procedure. De scheepsagent moet het schip, voor aanvang van het lossen, informeren over de aanvullende procedure.
  • Bij MARPOL Annex II categorie X Paraffin Wax ladingen mag de wassing pas starten als de ILT inspecteur aan boord is. Bij categorie Y Paraffin Wax mag dit, in overleg met de ILT inspecteur, al gebeuren voordat deze aan boord is.