Container- en voertuigbeladingscertificaat

Colli met gevaarlijke goederen verpakt in een transporteenheid voor vervoer over zee moeten zijn voorzien van een containerbeladingscertificaat (Container Package Certificate). Daarmee verklaart de belader dat de transproteenheden beladen zijn volgens de voorschriften van de IMDG-code. Voor tanks is dit document niet noodzakelijk.

Hoofdstuk 5.4.2 van de IMDG-code beschrijft de eisen waaraan de belader moet voldoen voordat het document getekend kan worden.

Met het certificaat verklaart de belader in elk geval dat:

  • De laadeenheid schoon, droog en ogenschijnlijk geschikt is voor de goederen;
  • Goederen zijn gescheiden zoals omschreven in de IMDG-code, tenzij de bevoegde autoriteit ontheffing heeft verleend;
  • Alle colli uitwendig geĆÆnspecteerd zijn op schade, lekkage en stofdichtheid;
  • Alle colli volgens de voorschriften van de IMDG-code zijn gestuwd en vastgezet;
  • De container of het voertuig en de colli zijn geĆ«tiketteerd volgens de voorschriften uit de IMDG-code;
  • Voor elke colli in de container een vervoersdocument is ontvangen.

Daarnaast bevat het container beladingscertificaat (CPC) alsook het voertuigbeladingscertificaat (VPC) nog specifieke verklaringen als sprake is van het vervoer van vaten, bulkverpakkingen of stoffen uit klasse 1. Ook voor containers die gekoeld worden met kooldioxide geldt nog een extra verklaring die de belader in het document moet opnemen. Deze staan in hoofdstuk 5.4.2. Hier staat ook aangegeven hoe meerdere documenten samen kunnen worden gevoegd.