Inspecties

De ILT controleert of het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee verloopt volgens de voorschriften uit de International Maritime Dangerous Goods-code (IMDG-code). Elk jaar worden zo'n 2.500 inspecties uitgevoerd, voornamelijk vanuit Nederlandse havens.

De bevoegdheden van de inspectie zijn vergaand. Zij kan het vervoer stilleggen totdat een overtreding is opgeheven, een last onder dwangsom opleggen en proces-verbaal opmaken. Douane, Havenbedrijven en de Politie zijn partijen waarmee nauw wordt samengewerkt.

De inspectie richt zich op drie typen vervoer:
 

  • Containervervoer
  • RoRo-vervoer (roll-on/roll-off)
  • Offshorevervoer¬†