Gevaarlijke stoffen zeevaart

Gevaarlijke stoffen kunnen in de zeevaart verpakt of in bulk vervoerd worden. Voor het vervoer, laden en lossen zijn er regels, waarvan soms ontheffingen mogelijk zijn. De inspectie controleert of vervoerders zich aan de regels houden.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen op zee is geregeld in internationale wetgeving en vastgesteld door de International Maritime Organisation (IMO).

Verpakte gevaarlijke stoffen zijn beschreven in de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

De inspectie werkt samen met de Douane, gemeentelijke havendiensten, Korps Landelijke Politiediensten, Rijkswaterstaat en de Arbeidsinspectie.

Melden incidenten en ongevallen

Wanneer gevaar optreedt voor de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn betrokkenen verplicht dit te melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Telefoon: 088 - 489 00 00