Gevaarlijke stoffen zeevaart

Gevaarlijke stoffen kunnen in de zeevaart verpakt of in bulk vervoerd worden. Voor het vervoer, laden en lossen zijn er regels, waarvan soms ontheffingen mogelijk zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of vervoerders zich aan de regels houden.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen op zee is geregeld in internationale wetgeving en vastgesteld door de International Maritime Organisation (IMO).

Verpakte gevaarlijke stoffen zijn beschreven in de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

De ILT werkt samen met de Douane, gemeentelijke havendiensten, Korps Landelijke Politiediensten, Rijkswaterstaat en de Arbeidsinspectie.

Melden incidenten en ongevallen

Ontstaat er bij het vervoer van gevaarlijk stoffen een gevaar voor de openbare veiligheid? Dan moet u dit melden aan de ILT. Hiervoor gebruikt u het meldformulier.