Inspectie gevaarlijke stoffen over de weg

De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit doet zij door broncontroles en systeemtoezicht.
 

Voorbeelden van mogelijke inspecties:

  • inspecties op het hoofdwegennet
  • inspecties speciaal gericht op gevaarlijke stoffen
  • controles bij transportbedrijven, chemische bedrijven en de verpakkingsindustrie
  • systeemtoezicht.  

Boetes

Op het overtreden van de betreffende wet- en regelgeving staan boetes. Ook kunnen bestuurlijke maatregelen worden toegepast. De richtlijn strafvordering Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen bepaalt voor het vervoer over de weg de zwaarte van de meest voorkomende overtredingen. Op basis van de zwaarte van de overtreding zijn de boetebedragen opgesteld.