Wet- en regelgeving

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt veiligheids- en milieurisico's met zich mee. Stoffen aan boord van een vliegtuig staan bloot aan bijzondere (atmosferische) invloeden. Daarom is het aan strenge regels onderworpen. Regels die niet alleen van toepassing zijn op zaken als verpakking en hoeveelheid, maar ook voorschriften bevatten van belading in het vliegtuig tot aan de opleidingseisen van het betrokken personeel. Verder zijn er regels voor opslag van gevaarlijke stoffen in de vrachtloodsen op- en rond luchthavens, voordat ze op transport gaan.

In tegenstelling tot veel andere landen moeten bedrijven in Nederland beschikken over een speciale vergunning (erkenning) wanneer zij gevaarlijke stoffen door de lucht willen vervoeren. Na afgifte van de vergunning vinden er regelmatig bedrijfscontroles plaats door de inspectie.

Nederland kent voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht een vijftal erkenningen, welke erkenning voor uw bedrijf van toepassing is, kunt u lezen in artikel 9 van het “Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht”.